DK-SOFT

クリスマスライブ壁紙

ふわふわ雪だまりで新しいライブ壁紙、輝くランタン、空から落ちて美しい輝く雪の結晶は暖かい火。視差効果を使用したライブ壁紙。設定では、雪の速度、その大きさやその飛行時間を変更することができます。独自のライブ壁紙をカスタマイズ!新しいライブ壁紙とメリークリスマスとハッピーニューイヤーでの休暇をお楽しみく...

聖誕節的動態壁紙

新的動態壁紙與蓬鬆的雪堆,在一個發光的燈籠,閃閃發光的美麗的雪花從空中落下溫暖的爐火。活壁紙與視差效果。在設定您可以更改雪花的速度,它們的大小或他們的飛行時間。定制您自己的動態壁紙!與新的動態壁紙和聖誕快樂和新年快樂享受您的假期!聖誕節的動態壁紙 線上APP手遊玩免費不限時間玩聖誕節的動態壁紙 Ap...

圣诞节的动态壁纸

新的动态壁纸与蓬松的雪堆,在一个发光的灯笼,闪闪发光的美丽的雪花从空中落下温暖的炉火。活壁纸与视差效果。在设定您可以更改雪花的速度,它们的大小或他们的飞行时间。定制您自己的动态壁纸!与新的动态壁纸和圣诞快乐和新年快乐享受您的假期!圣诞节的动态壁纸 線上APP手遊玩免費不限時間玩圣诞节的动态壁纸 Ap...

크리스마스 라이브 배경 화면

푹신한 눈 더미, 빛나는 랜 턴과 하늘에서 떨어지는 아름다운 반짝 눈송이 따뜻한 화재와 새로운 라이브 벽지.시차 효과 라이브 벽지.설정에서는 눈송이의 속도, 자신의 크기 또는 그들의 비행 시간을 변경할 수 있습니다.자신의 라이브 배경 화면을 사용자 정의!새로운 라이브 ...

Maze Generation Methods

Generate your custom maze with one of the methods and play it!Maze Generation Methods 線上APP手遊玩免費不限時免費玩Maze Generation Methods AppMaze Generation Metho...

Alien Invaders 2

Fast and super addictive action game with amazing music that will help you to kill time.★★★★★----------------GAMEPLAY----------------- Hunt down horde...

Temple Maze

Move your character with arrows or swipes to the exit door in the bottom right corner. The character will run automatically to the next crossroad.Each...

Apocalypse Run 3

Fast and super addictive action game with amazing music that will help you to kill time.★★★★★----------------GAMEPLAY----------------- Hunt down horde...

DK-Smart on iPad

- Đây là ứng dụng DK-Smart cho iPad cung cấp miễn phí cho người dùng lắp đặt Hệ Thống Nhà Thông Minh DK-Smart trong gia đình, công trình và dự án bất ...

Gấu Trúc Panda

"Gấu Trúc" là một trò chơi tương tác dành cho trẻ em. Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, phản xạ và kích thích sự tìm tòi, khám phá.Hình ảnh đồ họ...