Ideas Gate

​360 düşünce

360 düşünce tatbiki , olumlu fikirleri yaygınlaştırmak için cümleler ve ibãreler dedir ki Dr. İbrahi Bin Muhammed El-Hacci tarafından yazıldı .Düşünce...

إذاعة نقاء

توفير بيئة رقمية قابلة للتوسع لتكون رابطة للإذاعات الهادفة وتمكين أصحابها من الوصول للجمهور المستهدف عبر التوافق مع الإذاعات الأرضيةإذاعة نقاء 線上APP手遊...

إذاعة رابطة علماء المسلمين

الرسالة:تجمع علمي منظم من علماء المسلمين يساهم في توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم من خلال جمع طاقات العلماء وتقديم حلول شرعية للقضايا المعاصرة وفق منه...

تقويم مكة

تقويم مكة - تحويل التاريخ من هجرى إلى ميلادى. - تحويل التاريخ من ميلادى إلى هجرى.تقويم مكة 線上APP手遊玩免費不限時間玩تقويم مكة App免費تقويم مكة APP LOGO掃描تقويم مكة...

مركز أبحاث الملتقى

تطبيق عن مركز أبحاث ملتقى المعاهد العلمية لتعريف بمركزأبحاث ملتقى المعاهد العلميةمركز أبحاث الملتقى 線上APP手遊玩免費不限時間玩مركز أبحاث الملتقى App免費مركز أبحاث ...

إذاعة الملتقى

إذاعة مؤتمر و ملتقى المعاهد العلمية‎ينعقد مؤتمر و ملتقى المعاهد العلميةخــلال الفــترة مــن (29 ذي القعدة - 1 ذي الحجة 1436 ، 13- 14 سبتمبر 2015)الرؤي...

بطاقات الماس

بطاقات ألماسلقد حاولنا جاهدين أن نصنف رسائلنا هذه، تصنيفا مميزاً فلم نجد أفضل من الألماس.أن الألماس في معدنه الخام نوع منالفحم كذلك الكلمات إذا لم توز...

sözlük

Türkçe - Arapça sözlüğünü uygulama,Türkçeden arapçaya ve arapçadan türkçeye çevirmektir . Onun içerisinde kelimeleri tercüme edip bunları dinleyebilir...

المكتبة الرقمية

المكتبة الرقمية: تضم مجموعة من الكتب عن موضوعات متنوعة من تأليف الدكتور:إبراهيم بن محمد الحجى. الرؤية: التغيير للأفضل. الرسالة: بعث الإبداع بين الناس ...

إدارة المؤتمرات

نظام مركزي لإدارة المؤتمرات والملتقيات لتيسير التواصل بين المتحدثين والمدعوين والمشاركين واللجان المركزية لإدارة المؤتمر لتكون لغة المؤتمر موحدة ولتهي...