IslamicEbook

ハッピーヘリコプター

方向を変更するには、画面をタップします。スティックはレベルアップするを通してヘリコプターを渡すことができます。あなたはハンマー、画面の境界線やその他のオブジェクトに触れないように持っている。リーダーボードの一番上にあるとプレイヤーのハイスコアをビートにしてみてください。このゲームは中毒性と美しいデザ...

開心直升機

點擊屏幕來改變方向。讓直升機穿過棒就可以升級了。你還沒有觸摸錘,在屏幕的邊界或任何其他對象。嘗試擊敗玩家的高分是在領先榜首位。此遊戲是會上癮的,也為平板電腦和手機與一個美麗的響應式設計進行了優化。好好享受!開心直升機 線上APP手遊玩免費不限時間玩開心直升機 App免費開心直升機 APP LOGO掃...

Kisah Agama Nasrani

Agama Kristian adalah agama terbesar di dunia, kira-kiranya 2.1 bilion penganut, atau sepertiga jumlah penduduk dunia. Kristian adalah sebuah agama mo...

Kisah Perang Badar

Perang Badar (Bahasa Arab: غزوة بدر‎), berlaku pada 17 Ramadan tahun Kedua Hijrah (2 H) (17 Mac 624 M)[1][2] di Hijaz, di bahagian barat Semenanjung A...

The Battle of Badr

The Battle of Badr (Arabic: غزوة بدر‎), fought on Saturday, 13 March 624 CE (17 Ramadan, 2 AH in the Islamic calendar) in the Hejaz region of western ...

Kisah Yunani

Yunani merupakan nama lama dalam bahasa Melayu ketika merujuk kepada negara Greece. Perkataan ini berasal daripada bahasa Arab, iaitu al-yunaan (الينا...

Kisah Nabi Hud a.s

Nabi Hud a.s. ialah salah seorang rasul dan nabi yang diturunkan oleh Allah s.w.t. untuk membimbing manusia ke jalan yang benar.Kisah Nabi Hud a.s 線上A...

Kisah anak Rasulullah SAW

Kisah mengenai anak-anak Nabi Muhammad SAW.Kisah anak Rasulullah SAW 線上APP手遊玩免費不限時間玩Kisah anak Rasulullah SAW App免費Kisah anak Rasulullah SAW APP LOGO掃...

Life of Imam Hanbal

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu `Abd Allah al-Shaybani (780–855 CE / 164–241 AH) (Arabic: احمد بن محمد بن حنبل ابو عبد الله الشيباني‎) was an import...

10 Ayat Surah Al-Kahfi

Hadis Mengenai 10 Ayat Al-Kahfi :Dari Abu Darda’ r.a., Rasulullah SAW bersabda: "Jika sesiapa belajar dengan 'mata hati' dalam 10 ayat pertama...