Kristoffer Bjoernvik

Jobb og Lønn

Perfekt for deg som jobber deltid eller vil holde orden på arbeidsdagene!Jobb og Lønn er en av svært få applikasjoner som er tilpasset det norske arbe...

Super Kart

Stay on the road for as long as you can!Tap the screen when the kart reaches a corner.Increase the score by completing corners or collecting coins on ...