PassportCard

Travelead

כלי לטיפול מהיר ויעיל בלקוחות המבקשים לרכוש ביטוח נסיעות לחו״ל.כאשר מדובר בביטוח נסיעות לחו״ל יש הכרח למתן מענה מהיר ללקוח הנוסע, הזמינות היא חובה יחד...

PassportCard

פספורטכארד הכרטיס המגנטי לביטוח נסיעות,שמח להגיש לך את אפליקציית הלקוחות. פספורטכארד הינו ביטוח הנסיעות המתקדם בעולם, המאפשר לך לקבל מענה ביטוחי הולם ...

LeadoMat

לידומט הינו יישומון לקישוריות בין מפיצי פספורטקארד לבין החברה. מפיצי פספורטכארד הינם סוכני הביטוח בישראל וסוכני הנסיעות. היישומון מאפשר למפיצים ליידע ...