Smappi

潘杰斯的冒险之旅

独眼的潘杰斯疯狂的爱上了厕所女孩,但是不幸的是,他的死对头大魔王抓走了厕所女孩。你要帮助Pongoss一路披荆斩棘,拯救自己的真爱!在这段追寻真爱的冒险之旅中,你将面对大魔王设置的重重障碍:黑暗的充满危险的森林、酷热难当的沙漠、寒冷诡谲的村落!冒险之旅中你将遇到阴险的仙人掌、狡诈的恶魔鱼、致命的毒蘑...

潘傑斯的冒險之旅

獨眼的潘傑斯瘋狂的愛上了廁所女孩,但是不幸的是,他的死對頭大魔王抓走了廁所女孩。妳要幫助Pongoss壹路披荊斬棘,拯救自己的真愛!在這段追尋真愛的冒險之旅中,妳將面對大魔王設置的重重障礙:黑暗的充滿危險的森林、酷熱難當的沙漠、寒冷詭譎的村落!冒險之旅中妳將遇到陰險的仙人掌、狡詐的惡魔魚、致命的毒蘑...

黑炎传说

这是一个阴影中的世界,到处都是陷阱障碍和恐怖的怪物,稍有不慎就会被夺去生命。尽管你无法预知即将踏上怎样的道路,你都必须前进,穿越阴暗的多级走廊,仔细的避开每一个障碍陷阱,通过一扇扇的传送门,最终抵达目的地。刺钉、锯齿、炸弹、激光甚至恐怖的阴影怪物都将成为你前进的障碍,只有不惧艰险才能继续前进。阴影世...

黑炎傳說

這是壹個陰影中的世界,到處都是陷阱障礙和恐怖的怪物,稍有不慎就會被奪去生命。盡管妳無法預知即將踏上怎樣的道路,妳都必須前進,穿越陰暗的多級走廊,仔細的避開每壹個障礙陷阱,通過壹扇扇的傳送門,最終抵達目的地。刺釘、鋸齒、炸彈、激光甚至恐怖的陰影怪物都將成為妳前進的障礙,只有不懼艱險才能繼續前進。陰影世...

Kids - Draw animals with steps

Draw Your Pet is a simple game help your kids learn how to draw step by step with lot of cute pets, then watch their draw come to life with lovely ani...

King's Color

Enter the color blind world of King's Color. Put your brain to play a series of interactive color games. Try and beat your friends, beat your pers...

Học luật giao thông

Học luật giao thông sẽ giúp bạn:• Học ôn thi sát hạch lý thuyết lấy lái xe.• Tra cứu, giải đáp luật giao thông đường bộ cùng cộng đồng.Mọi ý kiến đóng...

KuBu Nonstop

KuBu is mischievous and witty frog. He nurtures a dream that discovering the world. He decides to leave his beloved pond & make a huge adventure, head...

KonMa

A poor soul has become lost in the Reverse world. Now, it’s up to you to take control of KonMa and embark on a dangerous adventure laden with traps, s...