ภาษาจีน:Easy Pinyin|不限時間玩教育App

  • 617
Facebook Google + Twitter

玩教育App|ภาษาจีน:Easy Pinyin免費|APP試玩

Pinyin(พินอิน) หรือ “汉语拼音” เป็นตัวกำกับเสียงของภาษาจีน เรียนภาษาจีนจำเป็นต้องเรียน Pinyin ก่อน เพื่อจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และในปัจจุบัน ใช้ Pinyin ในการพิมพ์ภาษาจีนบนคอมพิวเตอร์ เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เพราะฉะนั้น การเรียนรู้ Pinyin จนชำนาญมีความสำคัญอย่างยิ่ง

App นี้ได้รวบรวม Pinyin(拼音) ทั้งหมด เพื่อผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีน สามารถแตะที่เสียงพินอินแต่ละตัว เพื่อฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา Appนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

มีปัญหาการใช้งานหรือแจ้งข้อผิดพลาดสามารถส่งมาทื่ [email protected]

玩教育App|ภาษาจีน:Easy Pinyin免費|APP試玩

玩教育App|ภาษาจีน:Easy Pinyin免費|APP試玩

玩教育App|ภาษาจีน:Easy Pinyin免費|APP試玩

玩教育App|ภาษาจีน:Easy Pinyin免費|APP試玩

玩教育App|ภาษาจีน:Easy Pinyin免費|APP試玩

玩教育App|ภาษาจีน:Easy Pinyin免費|APP試玩

玩教育App|ภาษาจีน:Easy Pinyin免費|APP試玩

ภาษาจีน:Easy Pinyin 線上APP手遊玩免費

不限時間玩ภาษาจีน:Easy Pinyin App免費

ภาษาจีน:Easy Pinyin APP LOGO

ภาษาจีน:Easy Pinyin 教育 App LOGO-APP試玩

掃描ภาษาจีน:Easy Pinyin QRCode 下載App

掃描ภาษาจีน:Easy Pinyin 教育 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
2.1
下載 App
免費8.72015-05-072015-12-21
Facebook Google + Twitter