หนูน้อยหัดบวกเลข|不限時間玩教育App

Facebook Google + Twitter

玩教育App|หนูน้อยหัดบวกเลข免費|APP試玩

หนูน้อยหัดบวกเลข

เล่นเกมคณิตคิดเลข บวก, ลบ แบบง่ายๆให้เลือกเล่นสำหรับเด็กระดับอนุบาล ประถม 1, ป.2, ป 3 ที่นี่ เหมาะสำหรับฝึกเด็กๆให้รู้จักคิดเลขเป็น ...

玩教育App|หนูน้อยหัดบวกเลข免費|APP試玩

เกมส์สำหรับเด็กเล็ก เกมส์สำหรับเด็กอนุบาล เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณน้องๆหนูๆ

玩教育App|หนูน้อยหัดบวกเลข免費|APP試玩

เกมส์บวกเลข. เกมส์ฝึกบวกเลข เหมาะสำหรับเด็กๆ

วิธีการเล่น

玩教育App|หนูน้อยหัดบวกเลข免費|APP試玩

1. จะมีจำนวนสัตว์ในฟาร์ม เช่น หนู,วัว,เสือ,กระต่าย,มังกร,งู,ม้า,แพะ,ลิง,ไก่,หมา,หมู

玩教育App|หนูน้อยหัดบวกเลข免費|APP試玩

2. จำนวนสัตว์ บวก หรือ ลบ ด้วย จำนวนสัตว์

玩教育App|หนูน้อยหัดบวกเลข免費|APP試玩

3. มีคำตอบให้เลือก 4 ข้อ ให้เลือกข้อที่ถูกต้อง

เกมบวก-ลบเลข 1 หลัก ใครมีเด็กวัยอนุบาลไว้ในครอบครัว มาดาวนโหลดไปเล่นได้ฟรี เล่นได้เลย

หนูน้อยหัดบวกเลข 線上APP手遊玩免費

不限時間玩หนูน้อยหัดบวกเลข App免費

หนูน้อยหัดบวกเลข APP LOGO

หนูน้อยหัดบวกเลข 教育 App LOGO-APP試玩

掃描หนูน้อยหัดบวกเลข QRCode 下載App

掃描หนูน้อยหัดบวกเลข 教育 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
1.1
下載 App
免費8.01970-01-012015-12-21
Facebook Google + Twitter