Bé nhận biết con vật|不限時間玩教育App

Facebook Google + Twitter

玩教育App|Bé nhận biết con vật免費|APP試玩

Một trò chơi nho nhỏ giúp bé nhận biết các con vật.

=================

Hướng dẫn:

- Chọn chế độ chơi (theo số lượng con vật hoặc theo thời gian đếm lùi)

玩教育App|Bé nhận biết con vật免費|APP試玩

- Trong các con vật đi qua màn hình, hãy chọn vào con vật nào cùng loại với con vật hiện ở góc dưới bên phải màn hình.

Có thể chọn mức độ khó dễ để phù hợp với bé.

=================

Về game này: đây là một dự án nhỏ của câu lạc bộ FU - Agile thuộc đại học FPT. Game này được làm bởi 3 sinh viên và áp dụng theo quy trình phần mềm Scrum.

Thành viên nhóm:

- Hoàng Minh Đức

- Hoàng Nghĩa Đức

- Dương Hải

Thầy giáo hướng dẫn:

- Thầy Nguyễn Ngọc Anh

Bé nhận biết con vật 線上APP手遊玩免費

不限時間玩Bé nhận biết con vật App免費

Bé nhận biết con vật APP LOGO

Bé nhận biết con vật 教育 App LOGO-APP試玩

掃描Bé nhận biết con vật QRCode 下載App

掃描Bé nhận biết con vật 教育 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
1.0
下載 App
免費10.01970-01-012015-12-21
Facebook Google + Twitter