Emergency Checklists - LUCEM|不限時間玩醫療App

Facebook Google + Twitter

玩醫療App|Emergency Checklists - LUCEM免費|APP試玩

Vi är en grupp läkare verksamma på akuten i Lund. ”Facimus lucem” betyder ”vi tänder”, eller ”vi sprider ljus”, och det vill vi göra inom akutsjukvården. Innehållet här är tänkt att förbättra vården för patienterna, och underlätta arbetet för oss som handlägger dem. Bland annat finns en samling checklistor som kan vägleda informationsinhämtningen vid olika kontaktorsaker.

Vi tar väldigt gärna emot dina kommentarer. Hjälp oss att förbättra checklistorna!

Läs gärna också vår artikel i Läkartidningen: Checklistor och crowdsourcing för ökad patientsäkerhet på akutmottagningen

玩醫療App|Emergency Checklists - LUCEM免費|APP試玩

Emergency Checklists - LUCEM 線上APP手遊玩免費

不限時間玩Emergency Checklists - LUCEM App免費

Emergency Checklists - LUCEM APP LOGO

Emergency Checklists - LUCEM 醫療 App LOGO-APP試玩

掃描Emergency Checklists - LUCEM QRCode 下載App

掃描Emergency Checklists - LUCEM 醫療 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
6.0
下載 App
免費10.02014-06-052015-12-21
Facebook Google + Twitter