Infond|不限時間玩財經App

Facebook Google + Twitter

玩財經App|Infond免費|APP試玩

Vzajemni skladi Infond odslej tudi na vašem pametnem telefonu. Brezplačna mobilna Infond aplikacija vam omogoča pregled nad dnevno ceno vzajemnih skladov, pregled uspešnosti in sestave naložb s preprosto uporabo interaktivnih grafikonov in grafov, najnovejše novice in strokovne članke upravljavcev investicijskih skladov.

KBM Infond upravlja Krovni sklad Infond, ki združuje 18 podskladov različnih naložbenih politik, ter samostojni vzajemni sklad Infond PBGS. Infond vzajemni skladi omogočajo enkratno ali mesečno varčevanje, ki je primerno kot pokojninsko varčevanje, varčevanje za stanovanje, varčevanje za otroka.

KBM Infond je ena vodilnih slovenskih družb za upravljanje premoženja, ki ponuja izbrane vrste investicijskih skladov v Sloveniji, Avstriji, Slovaškem in Češkem preko posrednikov, kot so banke, neodvisni finančni svetovalci in zavarovalnice.

Omejitev odgovornosti: http://www.infond.si/pravno-obvestilo/

The free Infond Mobile App for iPhone enables you to track the daily prices of mutual funds and performance data with easy-to-use interactive charts and graphs, latest news and professional articles written by portfolio managers.

Infond's main products are the Infond Umbrella Fund, which combine 18 open-ended UCITS subfunds and 1 open-ended UCITS mutual fund Infond PBGS. Infond mutual funds enable single as well as consecutive payments as monthly savings, suitable as retirement savings, saving for an apartment or saving for a child's education.

KBM Infond is one of the largest slovenian asset management companies, which offers a selected range of investment funds across Slovenia, Austria, Slovakia and Czech Republic via active intermediaries such as banks, independent financial advisers and insurance companies.

Disclaimer: http://www.infond.si/pravno-obvestilo/

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM,

玩財經App|Infond免費|APP試玩

Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor, Slovenia

玩財經App|Infond免費|APP試玩

Infond 線上APP手遊玩免費

不限時間玩Infond App免費

Infond APP LOGO

Infond 財經 App LOGO-APP試玩

掃描Infond QRCode 下載App

掃描Infond 財經 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
3.0
下載 App
免費7.61970-01-012016-05-14
Facebook Google + Twitter