Kisah Nabi Ayub a.s|不限時間玩書籍App

Facebook Google + Twitter

玩書籍App|Kisah Nabi Ayub a.s免費|APP試玩

Nabi Ayub a.s. menggambarkan manusia yang paling sabar, bahkan boleh dikatakan bahawa baginda berada di puncak kesabaran. Sering orang mengagumi kesabaran kepada Nabi Ayub. Misalnya, dikatakan: seperti sabarnya Nabi Ayub. Jadi, Nabi Ayub menjadi simbol kesabaran dan cermin kesabaran atau teladan kesabaran pada setiap bahasa, pada setiap agama, dan pada setiap budaya. Allah SWT telah memujinya dalam kitab-Nya yang berbunyi:

"Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya)." (Al-Quran Surah. Sod: 44)

Dalam pandangan/ perspektif Islam, ايوب (Ayyub/Eyub/Ejub) (circa 1600 BC - 1500 BC?). Nabi Ayub AS ialah salah seorang 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui dalam Islam, juga baginda merupakan salah seorang dari Nabi-Nabi Bani Israel dan salah seorang manusia pilihan dari sejumlah manusia pilihan yang mulia. Allah telah menceritakan dalam kitab-Nya dan memujinya dengan berbagai sifat yang terpuji secara umum dan sifat sabar atas ujian secara khusus. Allah telah mengujinya dengan anaknya, keluarganya dan hartanya, kemudian dengan tubuhnya. Allah SWT telah mengujinya dengan ujian yang tidak pernah ditimpakan kepada siapa pun, tetapi ia tetap sabar dalam menunaikan perintah Allah dan terus-menerus bertaubat kepada-Nya.

玩書籍App|Kisah Nabi Ayub a.s免費|APP試玩

玩書籍App|Kisah Nabi Ayub a.s免費|APP試玩

玩書籍App|Kisah Nabi Ayub a.s免費|APP試玩

玩書籍App|Kisah Nabi Ayub a.s免費|APP試玩

Kisah Nabi Ayub a.s 線上APP手遊玩免費

不限時間玩Kisah Nabi Ayub a.s App免費

Kisah Nabi Ayub a.s APP LOGO

Kisah Nabi Ayub a.s 書籍 App LOGO-APP試玩

掃描Kisah Nabi Ayub a.s QRCode 下載App

掃描Kisah Nabi Ayub a.s 書籍 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
1.1
下載 App
免費10.01970-01-012015-12-21
Facebook Google + Twitter