Ping247|不限時間玩工具App

Facebook Google + Twitter

玩工具App|Ping247免費|APP試玩

Ứng dụng PING247 là một giải pháp hoàn chỉnh và đơn giản để các bậc phụ huynh chăm sóc con của mình. Ứng dụng được sử dụng đi kèm với thiết bị là đồng hồ PING có khả năng nghe gọi như một điện thoại thông thường và cung cấp các thông tin vị trí của đồng hồ một cách chính xác. Thông qua ứng dụng PING247 bạn có thể:- Cài đặt danh sách các số điện thoại có thể liên hệ với con mình.- Định vị chính xác: thông qua công nghệ GPS và AGPS cho phép bạn xác định vị trí con mình một cách chính xác nhất, cả trong nhà và ngoài trời. Sử dụng ứng dụng PING247, bạn có thể xem vị trí của con bạn trên bản đồ bất cứ lúc nào. Đối với các bậc cha mẹ có nhiều con, bạn có thể tạo ra một hồ sơ cho mỗi đứa trẻ trong các ứng dụng PING247.- Quản lý lịch sử di chuyển của con bạn một cách chính xác và trực quan.- Dễ dàng cài đặt thời gian cập nhật vị trí hoặc tắt chức năng cập nhập để tiết kiệm Pin cho đồng hồ.- Cài đặt vùng an toàn: Các bậc cha mẹ có thể khoanh vùng một địa điểm cụ thể. Khi một vùng an toàn được thiết lập thông qua các ứng dụng, bạn sẽ nhận được một thông báo khi con của bạn ra vào ranh giới của vùng an toàn.- Kiểm tra con bạn đang có đeo đồng hồ hay không.- Phát ra một cảnh báo khi con bạn bị va chạm (té ngã, …) thông qua một cảm biến có sẵn trên đồng hồ.

玩工具App|Ping247免費|APP試玩

玩工具App|Ping247免費|APP試玩

玩工具App|Ping247免費|APP試玩

玩工具App|Ping247免費|APP試玩

玩工具App|Ping247免費|APP試玩

玩工具App|Ping247免費|APP試玩

玩工具App|Ping247免費|APP試玩

玩工具App|Ping247免費|APP試玩

玩工具App|Ping247免費|APP試玩

Ping247 線上APP手遊玩免費

不限時間玩Ping247 App免費

Ping247 APP LOGO

Ping247 工具 App LOGO-APP試玩

掃描Ping247 QRCode 下載App

掃描Ping247 工具 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知iOS
App Store
1.3
下載 App
免費0.02015-07-282016-01-25
Facebook Google + Twitter