Sự tích hồ Gươm|不限時間玩教育App

Facebook Google + Twitter

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

"Hà Nội có Hồ Gươm

Nước xanh như pha mực

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

Bên hồ ngọn Tháp Bút

Viết thơ lên trời cao"

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

Chắc hẳn các em đều đã được nghe kể hoặc đã được đi thăm Hồ Gươm nhiều lần.

Nhưng các em có biết tại sao hồ lại có tên là Hồ Gươm không?

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

Hãy lắng nghe câu chuyện này nhé

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

玩教育App|Sự tích hồ Gươm免費|APP試玩

Sự tích hồ Gươm 線上APP手遊玩免費

不限時免費玩Sự tích hồ Gươm App

Sự tích hồ Gươm APP LOGO

Sự tích hồ Gươm 教育 App LOGO-APP試玩

Sự tích hồ Gươm APP QRCode

掃描Sự tích hồ Gươm 教育 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
1.0
下載 App
免費6.02014-11-272015-12-21
Facebook Google + Twitter