Seas GoMobile|不限時間玩財經App

Facebook Google + Twitter

玩財經App|Seas GoMobile免費|APP試玩

GoMobile [email protected]®! Разработена от юристи за юристи!

Приложението е част от уеб система [email protected]® 6.0 за управление на членски внос и постъпващите искания за служебни защити в адвокатски колегии. Отличава се с гъвкъв интерфейс, удобство за работа, опростено въвеждане на текущата документация, удобна справочна система.

Вие сте адвокат, вписан в адвокатска колегия, регистриран сте по ЗПП? От къде бихте започнали ако искате да знаете кога и колко членски внос сте платили? Какви телефони и информация за връзка с вас води вашата адвокатска колегия? А колко служебни защити сте поели? По кои дела? Нужно ли е да звъните, задавате въпроси, записвате? Вече не!

Свалете GoMobile [email protected]® безплатно.

Това ще ви даде винаги актуална информация за:

- водената във вашата адвокатска колегия лична информация за вас;

- датата ви на вписване;

- вашите служебни защити по години и дела;

- платения членски внос по години;

玩財經App|Seas GoMobile免費|APP試玩

- неплатени задължения по години;

- свързаната с вас входяща и изходяща поща;

- контролен панел за промяна на вашата парола и име за достъп;

Защо да спирате до тук? Искате ли да имате на разположение важните съобщения и новини от вашата авдокатска колегия? Искате ли да имате телефонен и адресен указател на вашите колеги - адвокати?

Уеб системите са бъдещето! Ние ви предлагаме бъдещето с още нововъведения:

- онлайн плащане на членския внос;

玩財經App|Seas GoMobile免費|APP試玩

- изпращане на лични съобщения до вашата адвокатска колегия през телефона ви и други.

Моля имайте предвид, че за да ползвате това приложение:

- Следва да сте вписан в адвокатска колегия;

- Адвокатската колегия, чийто член сте, следва да ползва уеб системата [email protected]® 6.0;

- Вашата адвокатска колегия да ви е предоставила парола и потребителско име за достъп.

Вие сте адвокат, вписан в адвокатска колегия, регистриран сте по ЗПП? От къде бихте започнали ако искате да знаете кога и колко членски внос сте платили? Какви телефони и информация за връзка с вас води вашата адвокатска колегия? А колко служебни защити сте поели? По кои дела? Нужно ли е да звъните, задавате въпроси, записвате? Вече не!

Свалете GoMobile [email protected]® безплатно.

Това ще ви даде винаги актуална информация за:

玩財經App|Seas GoMobile免費|APP試玩

- водената във вашата адвокатска колегия лична информация за вас;

- датата ви на вписване;

- вашите служебни защити по години и дела;

- платения членски внос по години;

- неплатени задължения по години;

- свързаната с вас входяща и изходяща поща;

玩財經App|Seas GoMobile免費|APP試玩

- контролен панел за промяна на вашата парола и име за достъп;

Защо да спирате до тук? Искате ли да имате на разположение важните съобщения и новини от вашата авдокатска колегия? Искате ли да имате телефонен и адресен указател на вашите колеги - адвокати?

Уеб системите са бъдещето! Ние ви предлагаме бъдещето с още нововъведения:

- онлайн плащане на членския внос;

- изпращане на лични съобщения до вашата адвокатска колегия през телефона ви и други.

Моля имайте предвид, че за да ползвате това приложение:

玩財經App|Seas GoMobile免費|APP試玩

- Следва да сте вписан в адвокатска колегия;

- Адвокатската колегия, чийто член сте, следва да ползва уеб системата [email protected]® 6.0;

- Вашата адвокатска колегия да ви е предоставила парола и потребителско име за достъп.

玩財經App|Seas GoMobile免費|APP試玩

Seas GoMobile 線上APP手遊玩免費

不限時間玩Seas GoMobile App免費

Seas GoMobile APP LOGO

Seas GoMobile 財經 App LOGO-APP試玩

掃描Seas GoMobile QRCode 下載App

掃描Seas GoMobile 財經 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
1.0
下載 App
免費0.02014-07-152015-12-21
Facebook Google + Twitter