THAI WHALES 2015|不限時間玩教育App

Facebook Google + Twitter

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

จากการที่ “กลุ่มวาฬไทย” ได้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้และทำ Photo ID วาฬบรูด้า

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

กับคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

และชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนมาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

นับเป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่มีความสุขและภาคภูมิใจที่ทำให้เราได้มีโอกาสช่วย

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน “ตัวตน” ของวาฬที่พบเห็นได้สม่ำเสมอ

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

ในท้องทะเลอ่าวไทยตอนบน นับได้เกือบถึง 50 ตัวแล้วในล่าสุดนี้ และในจำนวน

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

เหล่านั้น นับเป็น คู่แม่-ลูก ได้อย่างน้อย 12 คู่ ดังที่ปรากฏโฉมในปฏิทินปีนี้ของเรา

เมื่อมานึกย้อนดูแล้วก็นับได้ว่าเป็นเรื่องน่าชื่นใจ ที่ภายในชั่วระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

เราเปลี่ยนคำถามที่คนไทยมักจะถามกันอย่างงงๆ ว่า “เมืองไทยมีวาฬด้วยหรือ”

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

มาเป็นการตื่นตัวรับรู้กันทั่วไปแล้วว่า “เมืองไทยก็มีวาฬ” ยิ่งไปกว่านั้นคือรู้ว่าเป็น

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

“วาฬบรูด้า” และได้เห็นสายสัมพันธ์บางๆ ที่เริ่มถักทอเหนียวแน่นขึ้นระหว่าง

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

คนไทยกับวาฬเหล่านั้น

ความหมายของจำนวนวาฬ โดยเฉพาะการปรากฏตัวของแม่ลูกคู่ใหม่ๆ ที่มีอย่าง

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

ต่อเนื่อง แสดงถึงความเหมาะสม ความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทย เราจึงอยาก

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

บันทึกปรากฏการณ์ครั้งนี้ไว้เพื่อเป็นหมุดหมายสำคัญของการศึกษาวิจัยวาฬ

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

ในไทย และเหนืออื่นใดคือเราอยากให้คนไทยร่วมกันภูมิใจ สนใจ และรักษาสิ่งนี้ด้วยกัน

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

玩教育App|THAI WHALES 2015免費|APP試玩

THAI WHALES 2015 線上APP手遊玩免費

不限時免費玩THAI WHALES 2015 App

THAI WHALES 2015 APP LOGO

THAI WHALES 2015 教育 App LOGO-APP試玩

THAI WHALES 2015 APP QRCode

掃描THAI WHALES 2015 教育 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
1.0.1
下載 App
免費7.22014-12-232016-01-23
日本 JapanAndroid
Google Play
1.0.1
下載 App
免費7.22014-12-232015-12-05
未知Android
Google Play
v1.0.0
下載 App
免費8.01970-01-012015-03-12
台灣 TaiwanAndroid
Google Play
1.0.1
下載 App
免費7.21970-01-012015-12-05
中國 ChinaAndroid
Google Play
1.0.1
下載 App
免費7.21970-01-012015-12-05
南韓 Korea SouthAndroid
Google Play
1.0.1
下載 App
免費7.21970-01-012015-12-05
Facebook Google + Twitter