Thanh Vo Luong Tho Than Chu|不限時間玩書籍App

Facebook Google + Twitter

玩書籍App|Thanh Vo Luong Tho Than Chu免費|APP試玩

ỨNG DỤNG "Thánh Vô Lượng Thọ Thần Chú" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Chú này trích trong Kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni.

Kinh ấy nói: “Đức Thích Ca Thế Tôn nghĩ thương chúng sanh đoản mạng trong đời vị lai, muốn cho thêm được thọ số, hưởng được hạnh phúc, nên Phật nói với Đại Trí Huệ Diệu Cát Tường Bồ Tát rằng: những nhơn loại ở trong cõi Diêm Phù Đề này thọ mạng chỉ đặng trăm tuổi, mà ở trong số đó lại có phần đông người tạo lắm điều ác nghiệp nên bị tổn đức giảm kỷ thác yểu chết non.

Nếu như nhơn loại thấy đặng chú này, hoặc biên chép, hoặc ấn tống, hoặc thọ trì đọc tụng thì lại tăng thọ mạng sống ngoài trăm tuổi và qua đời sau mau chứng quả Bồ Đề.”

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail [email protected].

玩書籍App|Thanh Vo Luong Tho Than Chu免費|APP試玩

玩書籍App|Thanh Vo Luong Tho Than Chu免費|APP試玩

玩書籍App|Thanh Vo Luong Tho Than Chu免費|APP試玩

Thanh Vo Luong Tho Than Chu 線上APP手遊玩免費

不限時間玩Thanh Vo Luong Tho Than Chu App免費

Thanh Vo Luong Tho Than Chu APP LOGO

Thanh Vo Luong Tho Than Chu 書籍 App LOGO-APP試玩

掃描Thanh Vo Luong Tho Than Chu QRCode 下載App

掃描Thanh Vo Luong Tho Than Chu 書籍 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
6.0.0
下載 App
免費9.42016-02-162016-02-20
Facebook Google + Twitter