Weather Lover|不限時間玩生活App

Facebook Google + Twitter

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

Đừng để thời tiết xấu làm ảnh hưởng đến bạn!Weather Lover là một ứng dụng thời tiết giúp bạn cập nhật tình hình thời tiết theo vị trí hiện tại của bạn. Không những vậy, Weather Lover còn tự động nhắc nhở khi nhiệt độ hoặc thời tiết thay đổi bất ngờ, giúp bạn có thể chuẩn bị trước để bảo vệ sức khoẻ của bạn và người thân.Tính năng:- Dự báo thời tiết 7 ngày- Cung cấp thông tin chi tiết về nhiệt độ và độ ẩm- Cập nhật tình hình thời tiết theo khu vực của bạn và toàn bộ các tỉnh thành trong cả nước- Giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt- Nhắc nhở thời tiết theo thời gian do bạn thiết lập- Tuỳ biến nhắc nhở để lời nhắc như từ người yêu của bạnHướng dẫn:- Gạt sang phải để xem tình hình thời tiết của các thành phố được bạn thêm vào- Gạt từ dưới lên để xem dự báo thời chi tiết theo giờ cho 3 ngày sắp tới.

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

玩生活App|Weather Lover免費|APP試玩

Weather Lover 線上APP手遊玩免費

不限時間玩Weather Lover App免費

Weather Lover APP LOGO

Weather Lover 生活 App LOGO-APP試玩

掃描Weather Lover QRCode 下載App

掃描Weather Lover 生活 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知iOS
App Store
1.0
下載 App
免費0.02015-05-032015-11-07
Facebook Google + Twitter