WebEFT - חיוב כרטיסי אשראי|不限時間玩商業App

  • 627
Facebook Google + Twitter

玩商業App|WebEFT - חיוב כרטיסי אשראי免費|APP試玩

עוד מוצר מבית ארקום.

מערכת WebEFT לסביבת אנדרואיד הינה מוצר משלים ממשפחת WebEFT ו MTS

המערכת מיועדת לאפשר לבתי עסק ועוסקים ניידים לחייב כרטיסי אשראי באופן נייד

מכל מקום בו הנך נמצא שלוף את הטלפון וחייב את הלקוח בו במקום

המערכת תומכת בכל סוגי הכרטיסים ובכל סוגי העסקאות

玩商業App|WebEFT - חיוב כרטיסי אשראי免費|APP試玩

הן הלקוח והן בית העסק יקבלו חיווי מיידי באשר לתוצאות החיוב וכן את שוברי הפעולה באמצעות דוא"ל

למשתמשים המצויידים במדפסת משולבת השוברים יודפסו בו במקום לחתימת הלקוח.

בית העסק יקבל בנוסף דו"חות ביצוע והפקדות

המערכת ניתנת לממשק למערכות אחרות כמו ולפעול מולן בשיתוף פעולה ושיתוף נתונים

*** מערכת WebEFT מבית ארקום הינה המערכת היחידה המבצעת עסקאות במסמך מלא כהגדרתו בחוק וללא כל אפשרות התכחשות לעסקה ע"י הלקוח וזאת בזכות מדפסת מיוחדת וקורא כרטיסים מגנטיים המפיקים שובר לחתימה כנדרש בחוק.

כל מערכת אחרת אשר אינה כוללת קריאת הכרטיס ושובר חתום ע"י הלקוח איננה עומדת בדרישות החוק.

חתימת לקוח על הצג אינה עומדת בהגדרת מסמך חתום, החתימה מתורגמת לתמונה הניתנת לשיכפול ולשתילה מחדש ולפיכך הלקוח תמיד יכול לטעון כי השובר מעולם לא נחתם על ידו.

שובר חתום (על גבי נייר ממש כמו בחנויות ובסופר מרקט) הוא הדבר היחיד העומד בדרישות החוק להגדרת עסקה במסמך מלא ולא ניתנת להכחשה - כספכם מובטח לכם רק בדרך זו.

WebEFT - חיוב כרטיסי אשראי 線上APP手遊玩免費

不限時間玩WebEFT - חיוב כרטיסי אשראי App免費

WebEFT - חיוב כרטיסי אשראי APP LOGO

WebEFT - חיוב כרטיסי אשראי 商業 App LOGO-APP試玩

掃描WebEFT - חיוב כרטיסי אשראי QRCode 下載App

掃描WebEFT - חיוב כרטיסי אשראי 商業 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
2.2.2
下載 App
免費8.01970-01-012015-12-21
Facebook Google + Twitter