city4abadin|不限時間玩社交App

Facebook Google + Twitter

玩社交App|city4abadin免費|APP試玩

A aposta pola eficiencia orzamentaria, e a transparencia na xestión, está na axenda de tódalas corporacións municipais. Neste caso, é o concello de Abadín quen presenta a plataforma “CITY4abadin” destinada á xestión integral das incidencias municipais.

Abadín dispón dunha base de datos única sobre a que xestionar tódalas incidencias detectadas tanto pola propia corporación como polos cidadáns. Non só serán arquivados os avisos que sexan notificados por teléfono ou de forma presencial senón dende esta App que permite o envío automatizado incluíndo a tipoloxía da incidencia, fotografías, posición GPS…

“CITY4abadin” permite rexistrar/almacenar os datos do aviso para que sexan enviados de forma conxunta en tódalas ocasións facilitando o envío con escasos “clicks”.

Abadín aposta non só por unha mellor xestión orzamentaria na priorización das incidencias, senón que busca un aumento da produtividade e unha maior transparencia na xestión municipal.

玩社交App|city4abadin免費|APP試玩

玩社交App|city4abadin免費|APP試玩

玩社交App|city4abadin免費|APP試玩

玩社交App|city4abadin免費|APP試玩

玩社交App|city4abadin免費|APP試玩

city4abadin 線上APP手遊玩免費

不限時間玩city4abadin App免費

city4abadin APP LOGO

city4abadin 社交 App LOGO-APP試玩

掃描city4abadin QRCode 下載App

掃描city4abadin 社交 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
3.0.288
下載 App
免費0.02014-08-082015-12-21
Facebook Google + Twitter