HuesoftCorp

儿童着色

儿童着色,儿童画家AMHUESOFT激发你的孩子手指画。衬托出小画家儿童着色,儿童画家的应用程序,同时锻炼你的孩子精细动作技能,让孩子勇于创新,发展手眼协调能力,所有在同一时间。保存您的孩子的创造到您的设备或与朋友分享。练习颜色识别,多种颜色可供选择。多种绘图模式:轻触填写使用油漆桶,手指画,用铅笔...

Egg Shoot Pro

Egg Shooter Pro is a wonderful game. It is easy to play, but to become a master is a challenge.
 The goal is simple: Shoot three same color eggs to ma...

Dau truong am nhac 2013

Đấu trường âm nhạc là một trò chơi dành cho các bạn yêu thích âm nhạc, game được thiết kế dựa trên phiên bản Đấu trường âm nhạc trên Facebook, đây là...

Punch Mouse

My goodness! How come so many mice? Help! My cheese was stolen!!! A large group of mice of unknown origin invaded your farm. Being a cheese farm owner...

Candy Shoot Funny

Candy Shoot Funny is the most classic and amazing shooting candy buster game. Candy Shoot Funny is so simple, but not easy to play well. Make combina...

Kid Coloring Kid Painter

Kid Coloring, Kid Painter by AMHUESOFTInspire your child with Finger Painting. Bring out the little artist in your child with Kid Coloring, Kid Painte...

Đấu trường âm nhạc 2015

Đấu trường âm nhạc là một trò chơi dành cho các bạn yêu thích âm nhạc, game được thiết kế dựa trên phiên bản Đấu trường âm nhạc trên Facebook, đây là ...