เฉลยข้อสอบ กพ|不限時間玩教育App

Facebook Google + Twitter

玩教育App|เฉลยข้อสอบ กพ免費|APP試玩

** คิดก่อนที่จะดาว์นโหลด **

***ชีวิตจริง ข้อสอบจริง สนามสอบจริง...ไม่ใช่เกม ไม่ใช่ของเล่น ไม่มีทางลัด...คุณต้องเรียนรู้ ต้องมุ่งมั่น ต้องจริงจัง***

- แอพพลิเคชั่นนี้ ไม่ใช่เกม ไม่มีความสนุก ไม่มีความบันเทิง ไม่มีลูกเล่นใดๆ

- แอพพลิเคชั่นนี้ ถูกสร้างขึ้นให้เหมือนแบบทดสอบในหนังสือ เหมือนข้อสอบจริงมากที่สุด เพราะต้องการให้คุณได้เรียนรู้ ให้คุณได้ใช้สมาธิกับการทำข้อสอบ เหมือนในสนามสอบจริง

- แอพพลิเคชั่นนี้ คือแบบทดสอบความรู้ เพื่อวัดประเมินผล หลังจากที่คุณได้เรียนรู้ หรืออ่านตำราแล้ว เพื่อดูว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มา ได้อ่านมา ได้ติวมาแล้ว...ทำได้จริงๆไหม? (หรือที่ผ่านๆมา ได้แค่เสียเงิน เสียเวลาเปล่าๆ)

玩教育App|เฉลยข้อสอบ กพ免費|APP試玩

- แอพพลิเคชั่นนี้ รวบรวมจากประสบการ์ณ ของครูอาจารย์ ผู้ชำนาญด้านการออกข้อสอบ ติวข้อสอบ เก็งข้อสอบโดยตรง

- แอพพลิเคชั่นนี้ ต้องการให้คุณ อ่านช้าๆ คิดนานๆ ไม่ต้องรีบร้อน...เพราะเมื่อรู้หลักคิดแล้ว ความเร็ว ความชำนาญ ย่อมเกิดขึ้นได้เอง

- แอพพลิเคชั่นนี้ มีคำเฉลย คำอธิบายคำตอบ ที่ละเอียด ลึก ตรงประเด็น เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบในสนามสอบจริงต่อไป

- แอพพลิเคชั่นนี้ คือแบบทดสอบความรู้ ภาค ก. ระดับ 1-2-3-4 ของปีล่าสุด 2557-58 โดยใช้แบบทดสอบ จากสนามสอบจริง ย้อนหลัง 5 ปี มาเป็นข้อสอบหลัก

ในแอพพลิเคชั่น "พิชิต-กพ" ชุด Lite Edition แยกออกเป็นหมวดหมู่วิชาต่างๆ

玩教育App|เฉลยข้อสอบ กพ免費|APP試玩

จำนวน 10 หมวดหมู่วิชา รวมกว่า 100 ข้อ (ในชุด PRO มีกว่า 500 ข้อ)

เพื่อให้คุณเข้าใจหลักคำถาม-คำตอบ ที่ตรงกับข้อสอบสนามจริง...ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 = คณิตศาสตร์และการคำนวณ มี 10 ข้อ ข้อล่ะ 5 คะแนน (เต็ม 50 คะแนน)

หมวดที่ 2 = อนุกรม ชุดที่ 1 มี 10 ข้อ ข้อล่ะ 5 คะแนน (เต็ม 50 คะแนน)

หมวดที่ 3 = อนุกรม ชุดที่ 2 มี 10 ข้อ ข้อล่ะ 5 คะแนน (เต็ม 50 คะแนน)

玩教育App|เฉลยข้อสอบ กพ免費|APP試玩

หมวดที่ 4 = อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 มี 10 ข้อ ข้อล่ะ 5 คะแนน (เต็ม 50 คะแนน)

หมวดที่ 5 = อุปมาอุปไมย ชุดที่ 2 มี 10 ข้อ ข้อล่ะ 5 คะแนน (เต็ม 50 คะแนน)

หมวดที่ 6 = หลักการสะกดคำ มี 10 ข้อ ข้อล่ะ 5 คะแนน (เต็ม 50 คะแนน)

หมวดที่ 7 = หลักการอ่านคำ มี 10 ข้อ ข้อล่ะ 5 คะแนน (เต็ม 50 คะแนน)

玩教育App|เฉลยข้อสอบ กพ免費|APP試玩

หมวดที่ 8 = หลักการใช้คำ มี 10 ข้อ ข้อล่ะ 5 คะแนน (เต็ม 50 คะแนน)

หมวดที่ 9 = ความหมายคำและกลุ่มคำ มี 10 ข้อ ข้อล่ะ 5 คะแนน (เต็ม 50 คะแนน)

หมวดที่ 10 = ประโยคคำ และการอธิบายคำ มี 15 ข้อ ข้อล่ะ 5 คะแนน (เต็ม 75 คะแนน)

(ส่วนชุดวิชาภาษาอังกฤษ จะมีเฉพาะในชุด PRO Edition เท่านั้น)

คุณสมบัติอื่นๆ ของ แอพพลิเคชั่น "พิชิต กพ" ชุด Lite Edition

玩教育App|เฉลยข้อสอบ กพ免費|APP試玩

- คุณสามารถใช้งานได้ แม้อยู่ในสถานะ ออฟไลน์ เพราะไม่ใช่การลิ้งค์ผ่านเว็บ จึงทำให้เกิดสมาธิสูงสุดในการทำข้อสอบ

- คุณสามารถทำแบบทดสอดข้อสอบตามหมวดหมู่วิชาต่างๆ ได้ตรงกับหลักการสอบสนามจริง

- เมื่อคุณตอบคำถามแล้ว จะมีเฉลย (เฉพาะบางข้อที่จำเป็น) พร้อมคำอธิบาย ที่เข้าใจได้ง่าย ตรงประเด็น

- คุณสามารถบันทึกสถิติ high score เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นแบบประเมินความรู้ความสามารถของคุณ

"เป้าหมายชีวิตจะให้ทิศทาง ความใฝ่ฝันและแรงบันดาลใจจะให้...พลัง"

#แนวข้อสอบ กพ ,#กพ ,#ความรู้รอบตัว ,#ข้อสอบ ,#สอบ กพ ,#ภาค ก

玩教育App|เฉลยข้อสอบ กพ免費|APP試玩

เฉลยข้อสอบ กพ 線上APP手遊玩免費

不限時間玩เฉลยข้อสอบ กพ App免費

เฉลยข้อสอบ กพ APP LOGO

เฉลยข้อสอบ กพ 教育 App LOGO-APP試玩

掃描เฉลยข้อสอบ กพ QRCode 下載App

掃描เฉลยข้อสอบ กพ 教育 QRCode 下載App-APP試玩
App國家分佈App支援系統App上架版本費用評價App上架時間更新時間
未知Android
Google Play
1.0.1
下載 App
免費8.11970-01-012015-02-04
Facebook Google + Twitter

找เฉลยข้อสอบ กพ App線索

 • App แนวข้อสอบ กพ ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี - ซอฟต์แวร์ - ...

  m.thaiware.com

  行動版 - 2015年9月28日 - ดาวน์โหลด App แนวข้อสอบ กพ ด้วยข้อสอบมากมาย จาก 5 หมวดวิชา เพื่อให้ท่านได้ฝึก ทำข้อสอบที่หลากหลาย ...

 • App แนวข้อสอบ ก.พ. 1.1.0 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี - ซอฟต์แวร์ - ...

  m.thaiware.com

  行動版 - 2015年6月11日 - ดาวน์โหลด App แนวข้อสอบ ก.พ. ที่รวบรวมแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษา ไทยวิชาภาษาอังกฤษ ...

 • App แนวข้อสอบ กพ - ซอฟต์แวร์ - Thaiware

  m.thaiware.com

  行動版 - ดาวน์โหลด App แนวข้อสอบ กพ ด้วยข้อสอบมากมาย จาก 5 หมวดวิชา เพื่อให้ท่านได้ฝึก ทำข้อสอบที่หลากหลาย ไม่ซ้ำกัน ...

 • App ข้อสอบ กพ - ซอฟต์แวร์ - Thaiware

  m.thaiware.com

  行動版 - ดาวน์โหลด App แนวข้อสอบ กพ ด้วยข้อสอบมากมาย จาก 5 หมวดวิชา เพื่อให้ท่านได้ฝึก ทำข้อสอบที่หลากหลาย ไม่ซ้ำกัน ...

 • APK App เฉลยข้อสอบ กพ for iOS | Download Android APK GAMES ...

  apk4ios.com

  行動版 - คิดก่อนที่จะดาว์นโหลด *****ชีวิตจริง ข้อสอบจริง สนามสอบจริง...ไม่ใช่เกม ไม่ใช่ของเล่น..

 • APK App แนวข้อสอบ กพ for iOS | Download Android APK GAMES ...

  apk4ios.com

  行動版 - แนวข้อสอบ กพ สำหรับฝึกทดสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประกอบด้วย อนุกรม อุปมาอุปไมย เติมคำ..

 • ดาวน์โหลด App แนวข้อสอบ กพ - ซอฟต์แวร์ - Thaiware

  software.thaiware.com

  行動版 - ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด App แนวข้อสอบ กพ ด้วยข้อสอบมากมาย จาก 5 หมวดวิชา เพื่อให้ ท่านได้ฝึกทำข้อสอบที่หลากหลาย ไม่ซ้ำกัน ...

 • แนวข้อสอบ กพ APK Download - Free Education app for Android ...

  sm.apkpure.com

  行動版 - Download แนวข้อสอบ กพ apk 2.4.0 and all version history for Android. Applications include a picnic Feb sector presents ...

 • [App.th] แอพพลิเคชัน แนวข้อสอบ กพ - Blognone

  swww.blognone.com

  行動版 - 2015年7月17日 - ข้อสอบ ภาค ก ของ กพ เป็นข้อสอบที่ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพรับราชการพลเรือนสามัญทุก คนจะต้องผ่านไปให้ได้ ...

 • เอกสารและ VCD ติวแนวข้อสอบของภาค ก ของ กพ. 2558

  www.testthai1.com

  VCD ต วสอบ กพ. ภาค ก ท กำล งเป ดสอบ ท วประเทศ สำหร บคนท ไม ม เวลาไปต ว และการต วสอบต อง .. งานราชการ แนวข อสอบ ร บราชการ ... 41 ...